Om oss

Rambøll er et globalt ingeniør-, arkitektur- og konsulentselskap som ble grunnlagt i Danmark i 1945.

På verdensbasis har vi totalt 16 500 medarbeidere, og er lokalisert i 35 land. Vi kombinerer lokal innsikt og erfaring med en global kunnskapsbase for å skape bærekraftige samfunn og drive positiv endring for våre kunder. Vi kaller det: Bright Ideas. Sustainable change.

Som «The Partner for Sustainable Change» hjelper vi våre kunder med å realisere sine mål og navigere overgangen til en mer bærekraftig fremtid.

Vi jobber på tvers av våre kunders verdikjeder, og utnytter vår ekspertise, innovasjon og kreativitet for å møte risikoene og mulighetene som følger av bærekraftig endring. Ved å samle vår tekniske ekspertise, domenekunnskap og digitale evner , støtter vi våre kunder i å drive forbedring og utvikle nye forretningsmodeller som er bærekraftige.

Våre 16 500 dedikerte spesialister bidrar til å skape bærekraftig effekt. De leverer frittstående og tverrfaglige løsninger på tvers av Bygg, Samferdsel, Energi, Miljø, Vann, og Management consulting.

Rambøll er medlem av FNs Global Compact og vår virksomhet bidrar betydelig til å fremme bærekraftsmålene. Våre klimamål er godkjent av Science Based Targets-initiativet i samsvar med Paris-avtalen.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites