Heimdal skole

Rambøll, slik vi kjenner det i dag, er en direkte videreføring av selskapet som våre grunnleggere startet. Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann etablerte "Rambøll & Hannemann" i 1945, og i løpet av de neste 75 årene utviklet det lille firmaet seg til et stort internasjonalt selskap med avdelinger for en rekke forskjellige fagdisipliner.

B.J. Rambøll var visjonær og forut for sin tid, og allerede i 1986 skrev han ned sine ledelsesprinsipper der man finner disse linjene; «Det dreier seg om å opptre korrekt ovenfor andre mennesker og samfunnet i et langsiktig perspektiv». Våre grunnleggeres bevisste holdning til etisk forretningsdrift og en helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling er ført videre og preger i dag vår identitet, verdier og måten vi leverer våre tjenester på.

Les mer om vår historie her.

- Når vi feirer at vi har vært med på å skape alt fra veier og broer til skoler, sykehus, museer og næringsbygg, er det med visshet om at vi har levert gode løsninger for mennesker, samfunn og miljø, sier administrerende direktør Ole-Petter Thunes.

- Når vi nå skriver 2020, ønsker vi også å være en fremoverlent rådgiver som hele tiden ser etter de beste løsningene – på vegne av kunden men også for samfunnet. Det ser jeg gode eksempler på hele tiden, og det gjør meg stolt over alle i Rambøll og over betydningen vi faktisk kan ha i prosjekter, med de løsningene vi utvikler, sier han.

Vårt samfunnsansvar

Fordi det er avgjørende for samfunnet vi lever i, ser vi på bærekraft som en del av vårt samfunnsansvar. Og det har aldri vært viktigere enn nå å ta utfordringene vi alle står ovenfor på alvor. Derfor inngår ikke bærekraft kun i Rambølls mål og strategi, det er også nedfelt i handlingsplaner, aktiviteter og arbeidsprosessene i våre prosjekter.

I vårt jubileumsår har Rambøll Norge blitt bærekraftsertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål av Bureau Veritas, et av verdens ledende revisjonsselskaper. Sertifiseringen gir oss innsikten vi trenger så vi konkret kan jobbe med å bli enda bedre. Vår ambisjon er at vi i dialog med kunder og samarbeidspartnere om bærekraft skal komme med råd og forslag som gir en reell og dokumenterbar gevinst innenfor et eller flere av bærekraftmålene.

Våre verktøy

Som rådgiverselskap har Rambøll mulighet til å påvirke utformingen av samfunnet vårt, særlig når det gjelder hvordan vi bygger infrastruktur og bygninger, hvordan vi reduserer forbruk av ressurser, hvordan vi sparer energi og hvordan vi minimerer avfall.

Innen samferdsel ønsker vi å sammen med våre kunder å være en pådriver for trafikksikkerhet. Vi benytter bærekraftverktøy som Ceequal i alle typer anleggsprosjekter. I tillegg har vi mange andre verktøy og systemer som benyttes til å jobbe med bærekraft, som Green BIM, som er klimagassregnskap basert på BIM-modell, Breeam som er bærekraftsertifisering for bygg, Green Scenario som er et digitalt verktøy for optimalisering av grønnstruktur, og Waters som er et digitalt bærekraftverktøy for vurderinger i vannprosjekter.

Som 75-åring har vi verdifull erfaring og kunnskap samlet over tid som gir innsikt og mulighet til stadig bedre løsninger, og vi er totalt over 16.000 kollegaer i verden som jobber med det samme. Dette gir et unikt utgangspunkt for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling som skal komme våre kunder til gode. Vi etterstreber også å være en pådriver innen digitalisering og innovasjon. Blant annet har Rambøll utviklet Rehub, en digital plattform for gjenbruk av byggemateriell, Lawly, som er et digitalt verktøy for oppfølging av regelverkskrav innen miljø og arbeidsmiljø, og SiteSolve, som er et program for optimalisering av arealbruk. 

Grønt skifte

Som rådgiver bistår vi en lang rekke aktører som er en viktig del av det grønne skiftet, i prosjekter der vi skal finne gode løsninger for både miljø og mennesker. Eksempelvis har vi gjort en konsekvensutredning for Equinor på Northern Lights, en del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring. Vi er for tiden involvert i prosjekter med Biozin som skal lage biogass, Freyr som skal lage grønne batterier, og Quantafuel som skal lage drivstoff av plast, og vi samarbeider med Oslo Universitetssykehus for å øke graden av gjenvinning av plastavfall.

Vi har med andre ord en sterk arv vi er stolte av, og en fremtid vi ser frem til å være en del av å forme – med bærekraft som tydelig fortegn.