Banner Rambøll feirer 75 år

Tanken om bærekraft vært en sentral del av vårt verdigrunnlag og forretningsdrift helt siden selskapet ble grunnlagt i 1945. For at kundene hele tiden skal få de beste løsningene må vi konstant tilegne oss ny kunnskap. Derfor har vi som selskap bærekraftsertifisert oss gjennom Bureau Veritas, og satt økt kunnskap om bærekraftsmålene i system blant de som jobber hos oss. Med denne sertifiseringen skal alle som jobber med Rambøll være trygge på at våre rådgivere kan bidra med tydelig og konstruktiv rådgivning knyttet til bærekraft i de prosessene og prosjektene vi er en del av.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Det er et uttrykk som definitivt gjelder for bærekraft. Vi er forpliktet av vår 75 år lange historie, og vi ønsker å være en samfunnsrådgiver som bidrar konstruktivt på veien videre gjennom engasjementet og kompetansen til våre 16 000 kollegaer fra hele verden. I dialog med kunder og samarbeidspartnere er det vår ambisjon at vi alltid skal adressere bærekraft, og at våre forslag gir en reell gevinst innenfor et eller flere av bærekraftsmålene.